Den nye brændstof-norm WLTP fik langt fra en problemfri fødsel i Danmark og blandt de danske bilforhandlere, da den blev indført i 2018. Efterfølgende har det vist sig, at WLTP-normen kastede en lang række fejl af sig ved beregningen af registreringsafgift i Det Danske Motorregister (DMR)

Særligt har der været en række udfordringer med korrekt beregning af grøn ejerafgift og registreringsafgift for køretøjer indregistreret før september 2018. De sager har Motorstyrelsen været i gang med at rydde op i, og ved indgangen til 2020 giver styrelsen en status.

Visse enkeltsager mangler

Siden den nye brændstofnorm er trådt i kraft, har Motorstyrelsen gennemført omberegninger og reguleringer for hovedparten af de omfattede køretøjer.

Ifølge Motorstyrelsen, har landets bilforhandlere siden september 2018 indberettet data på omkring 13.000 biler, som skulle have reguleret afgifter. Dem har Motorstyrelsen håndteret, og derfor er der kun visse enkeltsager, som endnu ikke har kunne afsluttes, grundet forkerte forbrugsdata i Motorregistret. Disse enkeltsager vil blive håndteret i den kommende tid, og Motorstyrelsen forventer at have gennemført alle omberegninger i starten af 2020. Når alle omberegninger er gennemført, udsender styrelsen en ny status.

Justering af registreringsafgift

Motorstyrelsen har også set nærmere på beregning af afgifter i forhold til L4 (køretøjer udtaget til egen brug, demobiler, leasingkøretøjer mv.). Styrelsen påpeger, at den regulerede afgift ved L4 kan vise et højere beløb, end det bilforhandleren oprindeligt nåede frem til.

Er dette tilfældet, vil der ske en regulering i forhold til den samlede afregnede registreringsafgift. Denne regulering skal sendes til den oprindelig forhandler, som forhandleren herefter skal sende videre til bilens første ejer.

Hvis man kommer i tvivl om, hvad der samlet er betalt af registreringsafgift for et køretøj, kan man se det under menuen ‘Vis køretøjsvurderinger’ i DMR (Det danske Motor Register).

Fejl i reguleringer i juli 2019

Motorstyrelsen og visse forhandlere kunne tilbage i juli 2019 konstatere, at nogle af de genberegninger, som blev foretaget i netop den måned, ikke fandt vej til til de godkendte månedsangivelser, da de skulle overføres til bogholderisystemet. Også disse fejl har styrelsen løst.

Har man haft et køretøj,  der er omfattet af netop de problemer, kan man ifølge styrelsen se reguleringen på månedsangivelsen for november 2019.

Status for den grønne ejerafgift

WLTP-normen har også betydning for udgiften til bilernes grønne ejerafgift, der tilsvarende er blevet reguleret. Dette er dog sket forskelligt ud fra køretøjets første registrering.

For køretøjer, der blev indregistreret inden 1. juli 2018, er eventuel tilbagebetaling efter brændstofforbrugsafgiftsloven sket til den person eller virksomhed, der var registreret som ejer af bilen pr. 1. juli 2018. For køretøjer indregistreret i perioden 1. juli 2018 – 13. september 2018 er eventuel tilbagebetaling efter brændstofforbrugsafgiftsloven sket til den person eller virksomhed, der blev opkrævet afgiften.

Køretøjer fra synshaller, parallelimport og specialbyg

Det findes omkring 50 køretøjer, som endnu ikke er reguleret korrekt i forhold til WLTP-omberegningen. Det drejer sig om køretøjer, der er oprettet i DMR via eksempelvis en synshal og som er parallelimporterede- Det omfatter også visse specialindrettede/ specialbyggede biler. Motorstyrelsen vil kigge på de berørte køretøjer i løbet af januar 2020.

IT-fejl fjernet i oktober 2019

Motorstyrelsen adresserer også en række it-fejl, som har medført fejlregistreringer og beregninger efter ændringen i DMR fra 30 april 2019 og frem. De fejl skulle ifølge styrelsen alle være håndteret og fjernet ved udgangen af oktober 2019. I perioden med fejl har det ikke været muligt samtidig at gennemføre alle omberegninger i forhold til WLTP-lovgivningen.

Motorstyrelsen vil løbende sende nyhedsbreve ud, der forklarer, hvor langt man er med at fjerne diverse fejl og mangler.