En af AutoBranchen Danmark Videncenters vigtigste supportopgaver handler om Autotaks. Systemet Autotaks, der som bekendt ejes og drives af Forsikring & Pension (F&P), bruges i dag af 4.500 værksteder i Danmark.

Sideløbende med værkstederne bruger 350 taksatorer systemet på tværs af forsikringsselskaber, og sammenlagt afregner værksteder og taksatorerne for omkring 6,5 mia. kr. årligt. Det sidste nøgletal er 20.000 kr. i omsætning pr. minut i en arbejdsuge.

Autotaks er derfor et yderst vigtigt system for alle, som udbedrer skadede biler i Danmark, og som samtidig skal drive en forretning på det. Af samme årsag sidder Jørgen Petersen, forsikringskonsulent hos AutoBranchen Danmarks Videncenter, klar til at guide rundt i systemets mange muligheder.

”For os er det vigtigt at give en nærværende support for brugerne af Autotaks. Det betyder, at de kan ringe til os med problemer ved kodeord, få vejledning i taksering i en travl hverdag og dertil laver AutoBranchen Danmark kurser i taksering. Det er vigtigt for værkstederne, der skal holde tungen lige i munden med det temmelig omfattende system”, siger Jørgen Petersen.

Rettelser fylder meget

Kigger man lidt nærmere på nøgletallene for Autotaks, foretages der årligt to millioner rettelser, eller hvad der svarer til 167.000 om måneden.

Det betyder, at man som bruger af systemet skal være meget opmærksom på de opgørelser, som sendes ind til forsikringsselskaberne. Og deraf også de tilbagemeldinger, man får i forhold til rettelser.

”Det er ofte her, der er uoverensstemmelser mellem værksteder, lakerere og taksatorer. Det er heller ikke alle, som bruger Autotaks hver dag. Derfor kan der være mange ting, som man glemmer ved opgørelsen. Men forglemmelser kan være dyre, især hvis det er gentagne fejl”, forklarer Jørgen Petersen fra AutoBranchen Danmark.

Velargumenterede kampe virker

Men hjælper det overhovedet noget at tage kampen op med sit forsikringsselskab i sager med tvister over prisen for at udbedre skader? Ja, er det korte svar. AutoBranchen Danmark hjælper ofte virksomheder med at tilrette skadesopgørelsen og giver rådgivning til, hvordan man inden for AT-vejledning kan sikre sig den betaling, man har krav på.

En af dem, som har prøvet at tage kampen op med sit forsikringsselskab, er Lennart Nielsen, der er lakansvarlig hos Arne Stubbe Automobiler i Måløv. Han stod for nyligt i noget af en problemstilling. På hans værksted reparerer de Toyota. Og den japanske producent har de senere år, som flere andre bilproducenter, sendt en række modeller på gaden med tofarvet lak.

“I en konkrete sag havde taksatoren bevidst fjernet den betaling, der skulle ydes til en Toyota Yaris og bilens bagdør i forhold til det tofarvede tillæg. Den rettelse og fjernelse løb op i 700 kroner. Umiddelbart lyder det jo ikke så voldsomt, men vi har 2.000 biler igennem værkstedet hvert år med skader. Og det her er blot en af flere sager, hvor vi ikke har været enige med taksator. Heldigvis gik sagen vores vej”, siger Lennart Nielsen fra Arne Stubbe.

Krævede skriftligt svar ud fra AT-vejledningen

Lakafdelingen hos Arne Stubbe A/S og Lennart Nielsen stod på sin ret i sagen med Yaris’en. Derfor bad Lennart Nielsen taksatoren på den pågældende sag om en skriftlig begrundelse for, hvorfor selskab ikke ville yde betaling for den sorte del af lakopgaven. Nærmere bestemt ville Lennart Nielsen have på skrift, hvorfor taksatoren mente, at lakeringen af den sorte del var indeholdt i den betaling, som der blev ydet for den hvide perlemorsfarve, som den konkrete Toyota Yaris har. Det betød en mangel i sidste ende.

“I sidste ende gav taksatoren sig. Måske kunne pågældende godt se, at han ikke kunne fravige sig ATvejledningen og retningslinjerne på området. Så det kan godt betale sig at gå i dialog med taksatoren om eventuel manglende betaling, selv om der ikke er garanti for noget”, fortæller Lennart Nielsen.

Tilbage ved Jørgen Petersen fra AutoBranchen Danmark lyder det:

”Derfor kan det godt betale sig at stå på sin ret, når man er velargumenteret som Lennart Nielsen i Måløv. Det skal dog understreges, at der ikke er garanti for noget, hvis taksator eller forsikringsselskab modsætter sig”.

Kender problemstilling lidt for godt

Jørgen Petersen får løbende tilbagemeldinger om modsatrettede tolkninger af AT-vejledningen. Problemstillingen ligger i, at det er en vejledning og ikke en brancheaftale, som er gældende på tværs af alle selskaber og værksteder. Nogle af de væsentligste uoverensstemmelser ses netop ved tofarve-tillæg, udsprøjtninger på tilstødende dele i forbindelse med skarringer og kant-til-kant lakering.

“Vi opfordrer alle til at være opmærksomme på, om de får den korrekte betaling for netop de her typer af opgaver, da vi dagligt bliver kontaktet om de tre typer af opgaver. Er man i tvivl, kan man altid kontakte os for at få support og guides til korrekt opgørelse af skader”, siger Jørgen Petersen og tilføjer: “Få læst rapporten godt igennem, krydstjek gerne med AT-vejledningen og konsulter med din autolakerer for at være sikker på den korrekte afregning med taksator”.

Artiklen er fra AutoBranchen Danmarks magasin Lak & Karrosseri nr. 61, der udkommer fire gange om året. Du kan finde hele magasinet her

Faktaboks

AutoBranchen Danmarks Videncenter samler løbende data om, hvor fejl og mangler på skadesrapporterne opstår. En af de væsentligste fejl på lakområdet opstår på værkstedsrapporten, der kan være mangelfuld.

Derfor afholder AutoBranchen Danmark løbende kurser rundt i landet efter behov. Kurserne består i en fuld gennemgang af en autotaksrapport fra opstart til godkendelse. Kurserne henvender sig til begyndere og let øvede brugere af autotaks.

Det overordnede formål er i sidste instans at sikre korrekt opgørelse og dermed en øget indtjening på karrosseri- og lakopgaver.

Jørgen Petersen
Forsikringskonsulent
support@abdk.dk
33 25 14 33