Med den rigtige opsætning og den rigtige planlægning er der store besparelser at hente i energiforbruget. Særligt fra nytår, hvor afgifterne på fossile brændsler hæves med cirka 10 procent, mens elvarmeafgiften på el anvendt til rumvarme helt fjernes. En ny fordelsaftale giver medlemmer af AutoBranchen Danmark mulighed for vejledning hos Scanenergi, der kan rådgive om energiforbrug og være med til at kortlægge virksomhedens nuværende og fremtidige omkostninger til energi. Scanenergi er født som el-handelsselskab, men yder nu en omfattende [...]


Det kræver login at tilgå indholdet

Hvis du eller din virksomhed ikke er medlem af AutoBranchen Danmark, ansøger I her:

Bliv medlem