Ved årsskiftet var der ændringer i en række satser på motorområdet. Ændringerne skal blandt andet findes inden for leveringsomkostninger og forhøjede knæksatser – altså beløbet, hvor skillelinjen går mellem den lave og den høje registreringsafgift.

Knæksatserne for beregning af registreringsafgift

Personbiler: 85 procent under 197.700 kroner. 150 procent over 197.700 kroner.
Varebiler 50 procent: 0 kroner af de første 62.000 kroner og 50 procent af resten.
Varebiler 30 procent: uændret i forhold til 2019.
Motorcykler: 0 procent under 10.200 kroner. 85 procent af 10.200-62.300 kroner. 150 procent over 62.300 kroner.

Leveringsomkostninger

Personbiler og varebiler 50 procent: 2.320 kr. Med tillæg af moms og nummerpladegebyr som udlæg for kunden udgør leveringsomkostningerne 4.080 kr.
Varebiler 30 procent: 2.880 kr. Med tillæg af moms og nummerpladegebyr som udlæg for kunden udgør leveringsomkostningerne 4.780 kroner.
Motorcykler: uændret i forhold til 2019.

Se mere om afgiftssatser og beløbsgrænser her direkte hos SKAT.

Er du i tvivl om definitionen på varebiler på henholdsvis 50 procent og 30 procents afgift, så fremgår det af SKAT’s hjemmeside Se her