Sommerferien til trods har flere ministerier udsendt en række lovforslag, der kan blive vigtige for autobranchen. Få overblikket her.    I forlængelse af den kommende købelov danner EU’s moderniseringsdirektiv grundlag for en delbetænkning, der er sendt i høring frem til slutningen af august. Den nye delbetænkning handler om implementeringen af den vedtagne del af direktivpakken ”New Deal Costumer”, der ændrer direktivet om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler og forbrugerrettighedsdirektivet. Det kommer i naturlig forlængelse af den første delbetænkning, der handlede om købelovens regler bl.a. formodningsperioden.    Formålet med [...]


Det kræver login at tilgå indholdet

Hvis du eller din virksomhed ikke er medlem af AutoBranchen Danmark, ansøger I her:

Bliv medlem