AutoBranchen Danmarks Videncenter har styrket sine supportfunktioner til alle, som opgør skader på biler. En af vores vigtigste målsætninger er nemlig at skabe bedre og mere korrekte opgørelser i Forsi. Bedre opgørelser er vigtige, fordi de kan aflæses på bundlinjen. Vores styrkede support består blandt andet i at udbyde kurser i Forsi og have daglig support og dialog med forsikringsselskaberne samt Forsikring & Pension.

Den opgave er tung at løfte, når vi fremfører kritik af forskellige temaer og uoverensstemmelser om opgørelser, som vi møder. I vores daglige kontakt med vores medlemmer støder vi ofte på afvisninger fra forsikringsselskaber, taksatorer og cheftaksatorer med henvisning til, at de har en helt anden udlægning af sagen.

Nicky Bobak, der er chef for AutoBranchen Danmarks Videncenter tilføjer:

“Derfor har vi brug for autolakerernes og værkstedernes hjælp til at dokumentere afvigelser i opgørelserne. Både hvor der sker afvisninger fra taksatoren, og hvor værkstederne, på grund af manglende viden om opgørelsen af lakdelen i Forsi, ikke afregner korrekt”, siger Nicky Bobak.

Hele processen

For at håndtere sagerne bedst muligt har Videncenteret opbygget en proces, hvor vi tager hånd om hele sagsforløbet, og hvor vi bruger vores erfaringer og data i konkret kursusmateriale. I tilfælde af afvisninger og uoverensstemmelser med taksatorer kontakter vi taksatorer, cheftaksatorer og til sidst forsikringsselskaberne for at finde en afklaring.

“Vi håber, branchen vil tage godt imod og bakke op om vores tiltag, da det er nødvendigt i forhold til vores muligheder for at løfte opgaven fra start til slut. Det kræver, at der samarbejdes med kunderne om at indsende den beskrevne dokumentation. Og for at gøre det mest effektfuldt opfordrer vi selvfølgelig til, at man benytter AutoBranchen Danmark som sin Forsi-udbyder.

Jo flere Forsi-brugere vi repræsenterer, desto stærkere står vi over for forsikringsselskaberne og Forsikring & Pension. Kontakt Nicky Bobak på tlf 40 50 05 44 eller nbo@abvc.dk