Regeringen nedsatte i sidste uge af februar 2019 en ny kommision, der skal belyse transportområde. Det kommer til at berøre autobranchen på en række vigtige punkter. Her får du nogle af de vigtigste emner, som formand Anders Eldrup og kommissionens øvrige medlemmer vil undersøge.

Transportkommissionens arbejde - hovedpunkter

  • Kommissionen skal opstille konkrete forslag til finansiering inden for skatte-, afgifts- eller tilskudssystemet. Det vil også betyde tiltag inden for transportområdet og elafgiftsprovenuet. Det kan munde ud en i omlægning til teknisk baserede bilafgifter, roadpricing, vejafgifter, så de indtægter, der forsvinder i takt med den grønne omstilling, kan skaffes på anden vis.
  • Der udarbejdes et overblik over markedstendenser inden for såkaldte lav- og nul-emmissionsbiler.
  • Gruppen af eksperter skal løbende vurdere, hvordan man indfrier de målsætninger for henholdvis 2030 og 2035, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har fremlagt. Det skal skabe  klarhed over positive effekter på klima og miljø samt de direkte og afledte omkostninger.
  • Der skal foretages en analyse af, hvordan staten bedst kan sikre en teknologineutral udvikling af infrastrukturen, herunder ladeinfrastrukturen og energiforsyningen til biler på strøm.
  • Kommissionen vil derfor komme med anbefalinger og forslag til, hvordan konsekvenser for bl.a. klima- og miljøpåvirkning, statens finanser, mobilitet og samfundsøkonomien bliver. Også konsekvenser for trafiksikkerheden, økonomiske konsekvenser for erhverv og husholdninger, administrative konsekvenser for erhverv og myndigheder kommer under lup.

Det er store tal, som transportkommissionen behandler. Den foreløbige regning lyder på 50 mia. kr., men Finansministeriet har tidligere beregnet, at den samlede regning for at gøre transportsektoren grøn kan løbe op i 88,5 mia. kr. i 2030. Fordi opgaverne er mange og vil berøre både bilsalget og vilkår for erhvervslivet med biler som centrum, er det vigtigt, at Anders Eldrup og kommissionens øvrige medlemmer får arbejdsro. Det mener Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.

“Politikerne skal holde sig fra at gøre eksempelvis registreringsafgiften til et politisk slagsmål. Både kommissionen, autobranchen og forbrugerne har brug for ro på det her område efter flere års meget uroligt vand. Nu kommer der faktuelle øjne på både afgifter og dertil den grønne omstilling. Det er vigtigt”, siger Gitte Seeberg fra AutoBranchen Danmark.

Efterhånden som kommissionens arbejde skrider fremad, er det vigtigt, at forslag holdes internt, så bilsalget og øvrige påvirkninger minimeres.

“Kommissionen skal selvfølgelig have fred og ro til sine analyser. I samme ombæring er det dog yderst vigtigt at understrege, at politikerne ikke blander sig, og det er mindst lige så vigtigt, at kommissionen holder tæt med sine betragtninger og konklusioner”, fortæller Gitte Seeberg.

Kommissionens struktur

Kommissionen skal levere en konkret strategi for, hvordan regeringens målsætning om, at alle nye biler fra 2030 er lavemissionsbiler og fra 2035 nulemissionsbiler, bedst muligt kan realiseres.

Formanden for kommissionen bliver Anders Eldrup, der blandt andet er formand for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse og tidligere har været adm. direktør i DONG Energy og departementschef. De eksterne medlemmer er:

• Brita Bye, Statistisk sentralbyrå
• Otto Anker Nielsen, DTU
• Ninette Pilegaard, DTU
• Mogens Fosgerau, Københavns Universitet
• Tejs Vegge, DTU

Kilde: Finansministeriet