En ny købelov begynder at tage form i Danmark, og den får på en række områder betydning for autobranchen. Forude venter stadig den endelige vedtagelse, inden den reviderede købelov træder i kraft 1. januar 2022. Herunder løber jeg de punkter igennem, som vil komme til at berøre alle, der sælger biler (og andre varer) i Danmark. Formodningsperioden fordobles Den største ændring i lovforslaget handler om formodningsperioden, der fordobles fra seks til 12 måneder. Det er en ufravigelig EU-direktivbestemt ændring, som altså (desværre) skal indføres. Reglen betyder, at [...]


Det kræver login at tilgå indholdet

Hvis du eller din virksomhed ikke er medlem af AutoBranchen Danmark, ansøger I her:

Bliv medlem