En større revidering af købeloven er undervejs som konsekvens af et EU-direktiv. Den reviderede købelov skal senest træde i kraft i 2022. Revideringen af købeloven er skudt i gang gennem et udvalg, hvis betænkning om implementeringen af EU-direktivet er blevet sendt i høring. Når høringsprocessen er afsluttet, vil Justitsministeriet forberede et lovforslag, der skal sikre, at en ny købelov er på plads senest 1. juni 2022. De væsentligste ændringer er, at købeloven nu skal tage mere højde for varer [...]


Det kræver login at tilgå indholdet

Hvis du eller din virksomhed ikke er medlem af AutoBranchen Danmark, ansøger I her:

Bliv medlem