Debatten om hvem der ejer bilers data – og dermed en guldgrube af oplysninger om bilens ejer, er hot i Europa i disse år. Europaparlamentariker Christel Schaldemose (S) er en af de danske politikere, der har sat sig grundigt ind problematikken og på Vores Autobranche i maj kommer hun og fortæller om, hvordan debatten kører i Europa-Parlamentet frem til 2020, hvor der skal lovgives på området. Hvad er overvejelserne og hensynene? I hvilken retning trækker det? Og hvor stiller det forhandlere og virksomhederne over for fremtidens kunder? Christel Schaldemose har siden 2006 siddet i Europaparlamentet for Socialdemokraterne og har blandt andet markeret sig på spørgsmål om forbrugernes rettigheder. Hun er medlem af Udvalget om det indre marked og forbrugerbeskyttelse.

Bilen er en smartphone og producenter kan blive Zuckerberg

Retten til bilers data er et af de helt store danske, europæiske og globale spørgsmål. Nye biler fungerer nærmest som en smartphone, der kan opsamle oplysninger om alt fra kundens køremønster og benzinforbrug til skadeshistorik eller hvornår, bilen trænger til at komme på værksted. Det er potentielt en stor fordel for kunden, som ikke længere behøver at holde øje med bilens sundhedstilstand, og som måske kan få tilbudt en forsikring, der passer bedre eller gode råd om at spare på benzinen. Men ligesom Facebook-ejeren Mark Zuckerberg er kommet under beskydning for ikke at beskytte sine kunders data godt nok, kan også bildata være farlige i de forkerte hænder, ligesom det rent forrentningsmæssigt kan udfordringer. Debatten kører i denne tid, fordi EU skal lovgive på området. Hvordan ser det ud på EU-niveau, og hvad bliver konsekvenserne af logivningen? Det kan Christel Schaldemose gøre os klogere på.

Autobranchen Danmark opruster i EU

Administrerende direktør for Autobranchen Danmark, Gitte Seeberg fortæller, at organisationen i de senere år har oprustet på EU-fronten, netop for at kunne arbejde aktivt for at sikre Danmarks forhandlere og værksteder rimelige vilkår, når det gælder sager som retten til bilernes data.

”Love og direktiver fra EU betyder mere og mere for autobranchen. Derfor deltager vi i den europæiske interesseorganisation, CECRA, men også gennem de personlige kontakter vi har i Europa-Parlamentet”, forklarer hun.

Nu kommer Christel Schaldemose altså på Vores Autobranche midt i en EU-valgkamp, så branchens medlemmer har mulighed for at tage debatten direkte med hende.