Hvis der ikke anvendes niveaulister eller private salgsannoncer til fastsættelse af værdien for en brugt bil, ønsker Motorstyrelsen at fradrage 1180. kr. fra annonceprisen. I et udkast til et nyt styresignal lægger Motorstyrelsen op til, at der ved værdifastsættelse af brugte biler fradrages 1180 kr. forudsat, at der ikke anvendes niveaulister eller private salgsannoncer. Årsagen til stramningen er ifølge Motorstyrelsen, at der hidtil ikke har været fastlagt en fast praksis for, hvordan der tages højde for transport- og registreringsomkostninger [...]


Det kræver login at tilgå indholdet

Hvis du eller din virksomhed ikke er medlem af AutoBranchen Danmark, ansøger I her:

Bliv medlem