Motorstyrelsen har i øjeblikket fuldt fokus på omberegning af registreringsafgift som konsekvens af de nye bilafgifter. Det har den uhensigtsmæssige konsekvens, at styrelsen midlertidigt nedprioriterer arbejdet med at rette fejl i Motorregisteret. 

De nye bilafgifter gælder som bekendt med tilbagevirkende kraft fra den 18. december 2020, og derfor er Motorstyrelsen nu i gang med at omberegne afgiften på køretøjer, der er indregistreret og afgiftsberigtiget i perioden 18. december 2020 til og med 31. maj 2021.

Mens der foretages de mange omberegninger, har Motorstyrelsen vurderet, at den ikke sideløbende kan foretage øvrige datarettelser, herunder fejl i brændstofoplysninger på en række køretøjer (fx fejl i km/l og WLTP). Motorstyrelsen har prioriteret arbejdet med omberegninger, fordi det omfatter en stor mængde køretøjer.

Motorstyrelsen forventer at fortsætte arbejdet med de øvrige datarettelser, når omberegningerne som følge af de nye regler om registreringsafgift er gennemført. Styrelsen forventer at være færdige med disse omberegninger omkring den 1. december 2021. AutoBranchen Danmark vil løbende orientere om status på omberegninger, og når Motorstyrelsen genoptager fejlretningen.