I lighed med autobranchen ser Motorstyrelsen store udfordringer i det nuværende system for selvanmeldere. Det gælder for såvel import som eksport. Derfor skal det laves om.

I den forbindelse havde Motorstyrelsen på oktobers sidste dag inviteret branchen til møde med henblik på at give input og ønsker til, hvordan et ”semi-automatisk værdifastsættelsessystem” kan se ud.

”Forhåbentlig vil det på sigt give mere ensartethed, baseret på den samme viden hos både Motorstyrelsen og anmelderne, så vi også kan undgå et større antal klagesager. For at opnå det, er det meget vigtigt, at Motorstyrelsen og anmelderne har adgang til de samme data,” siger Lars Ellegaard, advokat i AutoBranchen Danmark og en af deltagerne på mødet.

Med det nuværende system er der mange ubekendte faktorer, og det gør det, ifølge Lars Ellegaard, for vanskeligt for selvanmelderne at ramme samme udgangspunkt som SKAT, når afgiften skal beregnes.

Der er simpelthen for mange der ”rammer ved siden af”, når de skal indberette afgiften, og det er som udgangspunkt næppe af ond vilje fra anmeldernes side.

Et nyt system skal automatisere processen i et vist omfang, blandt andet med brug af en lang række af de oplysninger, som allerede findes om mange af køretøjerne. Det skal dog stadig være skønsbaseret, idet et skøn er udgangspunktet i lovgivningen.

”Min opfattelse er at Motorstyrelsen er meget lydhør over for branchens ønsker og udfordringer, og meget gerne vil have et konstruktivt samarbejde”, siger Lars Ellegaard.