150 af AutoBranchen Danmarks medlemmer hørte mandag SKAT og advokatfuldmægtig og skatteekspert Diana Mønniches fortolkninger af den nye registreringsafgiftslov. Det gjorde de på medlemsmøder i Kolding og Sorø.

Mødet var en opfølgning på medlemsmøderne om samme emne i december. Reglerne om genberegning er mest relevant for nyvognsforhandlerne. Derfor var mandagens møder først og fremmest rettet mod dem.

SKAT havde sendt to eksperter fra afdelingen i Aalborg, som i fremtiden skal have et par hundrede medarbejdere, der kun arbejder med motor.

De to skattefolk gennemgik særligt reglerne om genberegning. De forklarede og viste først og fremmest, hvordan de kommer frem til de priser, som de vil lægge til grund for en genberegning.

Moms Director Diana Mønniche og Cand. Merc. Jur. Trine Thomsen fra Bachmann/Partners bandt tingene sammen ved at vise det værktøj til værdifastsættelse, som advokatfirmaet har udarbejdet.

På enkelte områder var Diana Mønniche uenig i SKAT’s fortolkninger af reglerne. SKAT undersøger tvivlsspørgsmålene og vender tilbage.

Regnearket til værdifastsættelse vil blive tilgængeligt for medlemmerne på AutoBranchen Danmarks hjemmeside så snart SKAT er vendt tilbage med afklaringerne. Det skulle gerne ske i løbet af uge 2.