Folketinget har netop vedtaget en ny lov, der gør nye fleksible køretøjer lovlige. Tidligere har det været ulovligt at færdes på færdselslovens område med køretøjstyper som motoriserede skateboards, uniwheels, segboards mv., men det bliver nu lovliggjort i en forsøgsordning.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen siger, at de nye transportformer imødekommer befolkningens interesser og følger med den teknologiske udvikling.

– De nye transportformer sikrer borgerne en større fleksibilitet. Jeg mener derfor, at vi skal omfavne de nye teknologier på en kontrolleret måde. Og når vi så fastsætter regler for brugen af de fleksible transportformer, er det vigtigt for mig at understrege, at vi ikke slipper dem løs i trafikken uden at tage hensyn til trafiksikkerheden, siger Ole Birk Olesen.

Der er ikke erfaringer med de nye køretøjer på danske veje, og derfor giver lovforslaget ministeren mulighed for at fastsætte nærmere krav til anvendelsen, for eksempel bestemmelser om, hvor køretøjerne må benyttes, hastighedsgrænser eller topfart, alderskrav, sikkerhedsudstyr osv.

Læs mere om den nye lov her.