Skatteministeriet har udsendt et forslag til ændringer i lov om registrering af køretøjer og i registreringsafgiftsloven, samt forskellige andre småændringer.

Der er særligt et hovedområde, som vil have betydning for medlemmerne. Det drejer sig om reglerne om brug af prøveskilte og prøvemærker, som foreslås moderniseret, så reglerne bedre kan rumme anerkendelsesværdige formål. Desuden fjernes overflødige regler. I praksis foreslås det, at brug af prøveskilte også kommer til at gælde for leasing, ud fra de samme regler, som i dag gælder for kørsel i forbindelse med salg og reparation. Rent formelt har leasing hidtil ikke været omfattet. Endvidere foreslås reglerne tilpasset således, at der også bliver mulighed for at benytte prøveskilte ved kørsel i forbindelse med klargøring af køretøjer, herunder vask og kørsel til og fra klargøringsvirksomhed.

Det skal præciseres, at der IKKE foreslås ændringer i relation til hvem, der må benytte prøveplader, og de må således fortsat ikke lånes ud. Det foreslås præciseret, at ansatte i en virksomhed, som må benytte prøvepladerne skal have en egentlig ansættelseskontrakt på ”sædvanlige vilkår”, og samtidig kommer der en lovhjemmel til at pålægge en karensperiode på seks måneder, hvor der ikke kan udleveres nye prøveskilte, hvis der har været tale om misbrug. Det var denne karensperiode SKAT for nylig fik underkendt.

Udkastet rummer også et forslag om afgiftsberigtigelse ved import af veteranbiler, som for nogle vil være interessant. Der foreslås en ligestilling ved beregning af afgift mellem veteranbiler og andre biler, således at man undgår den uhensigtsmæssighed, at det i visse situationer har været billigere at afgiftsberigtige en gammel bil inden den blev veteranbil. Hidtil har man ikke skelet til handelsværdien, men udelukkende beregnet afgiften på grundlag af 40% af nyprisen, når bilen var mere end 35 år gammel. Fremover foreslås det, at der skal beregnes afgift ud fra handelsprisen, dog med et maksimum, som vil svare til beregningen ud fra 40 procent af nyvognsprisen. Det vil betyde, at en række veteranbiler vil blive billigere i afgift, men ingen vil blive dyrere.

Endelig skal det bemærkes at ovenstående stadig kun er forslag, som er sendt i høring, og at der derfor kan ske ændringer inden endelig vedtagelse.