Hvis man som virksomhed beskæftiger sig med registreringsafgifter af køretøjer, har folketinget vedtaget en ny lov, der ændrer på visse forhold i både registreringsloven, registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Flere af regelændringer sker i forlængelse af den relativt nye Motorstyrelse i Aalborg, der skal overvåge en lang række områder inden for autobranchen.

Som eksempel kan nævnes ændrede regler for virksomheder, der fremstiller udstyr til køretøjer, herunder lydudstyr, der fremover kan anskaffe køretøjer fritaget for registreringsafgift.
Tidligere var det kun virksomheder, som fremstiller komponenter til køretøjer, der kunne anskaffe et afgiftsfritaget køretøj, når det skulle anvendes til afprøvning af de fremstillede komponenter.

Hovedpunkterne i lovændringerne, som vedrører branchefolk, berører også:

  • Flere virksomheder kan få adgang til oplysninger i Motorregistret.
  • Afgiftsfritagelse for køretøjer, der anvendes til afprøvning af udstyr.
  • Undtagelse fra nye regler om brændstoftillæg for genopbyggede biler, som er indregistreret første gang senest 2. oktober 2017.
  • Afvisning af anmodning om eksportgodtgørelse ved tinglyste rettigheder over køretøjer.
  • Skærpet vurdering ved anmodning om registrering efter registreringsafgiftsloven.
  • Undtagelse for køb af dagsbeviser inden kørsel – lempelse for deltidsbrandmænd m.fl.
  • Ændring af reglerne for udligningsafgift for visse påhængskøretøjer.
  • Refusion af vægtafgift i forbindelse med kombineret transport flyttes fra Dansk Transport & Logistik til Motorstyrelsen.
  • Ophævelse af lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler.

Du kan om lovændringerne i detaljer på det her link.