Som tidligere nævnt er den nye ferielov allerede over os. Derfor udbyder AutoBranchens ArbejdsgiverForening – ABAF igen kurser i den nye ferielov.

Denne gang udbydes kurset i kombination med vores personalejurakursus, så I både kan få indblik i den nye ferielov og indsigt i dele af personalejuraen. Dagen er opdelt i personalejura, der bliver gennemgået om formiddagen og den nye ferielov, der bliver gennemgået om eftermiddagen. Det er derfor muligt at deltage i begge moduler samme dag eller blot det ene modul.

Kurset i den nye ferielov henvender sig til alle ejere/direktører/chefer og administrative medarbejdere, der ønsker at få større indsigt i den nye ferielov og hvilken betydning det har for Jeres virksomhed.

  • Hvad betyder samtidighedsferie, og hvordan fungerer det?
  • Er ferieåret og varslingsreglerne ændret?
  • Skal vi beholde de indefrosne feriepenge, eller skal de indbetales og hvornår?
  • Overgangsordning og hvornår træder den nye ferielov i kraft.

For ansatte/ejere i virksomheder der er medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening koster kurset et deltagergebyr på 249,00 kr. ekskl. moms og for ansatte i ikke-medlemsvirksomheder koster det 995,00 kr. ekskl. moms.

Kurset i personalejura henvender sig til samme personkreds, der ønsker større indsigt i funktionærretten og overenskomsterne samt ansættelseskontrakter, afskedigelse og advarsler mv.

For medlemmer af AutoBranchens ArbejdsgiverForening er personalejurakurset gratis. For ikke-medlemmer koster kurset et deltagergebyr på 995,00 kr. ekskl. moms.

 

Kurserne bliver afholdt i:

Randers

Onsdag d. 11. september:

Kolding

Torsdag d. 12. september:

Tåstrup

Onsdag d. 18. september

Tilmelding kan ske her

Vi glæder os til at se jer!