Der afholdes en ekstraordinær generalforsamling i ABAF d. 18. november 2019 kl. 11.00-12.30 på Langebrogade 1, 1141 København K.

Dagsorden er:

  1. Valg af dirigent
  2. Notering af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter
  3. Bestyrelsens redegørelse for det nye samarbejde med Dansk Erhverv
  4. Afstemning om samarbejde med og kollektiv indmeldelse i Dansk Erhverv
  5. Afstemning om nye vedtægter
  6. Eventuelt

Klik her for at læse indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Klik her for at læse forslag til nye vedtægter

Klik her for at tilmelde dig til ekstraordinær generalforsamling

Klik her for at læse vedtægter fra Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Klik her for at indhente fuldmagt til ekstraordinær generalforsamling