Efter den 1. juli 2017 er der kommet nye oplysningskrav til alle, der formidler skadesforsikringer. Det gælder således også bilforhandlere, der har indgået aftale med et forsikringsselskab om – mod vederlag – at formidle forsikringsselskabets forsikringer til kunderne.

En bilforhandlers helt almindelige ekspedition af kundens valg om forsikringsselskab i det Digitale Motor Register er dermed ikke omfattet af disse regler.

Ved markedsføring af skadesforsikringer til forbrugere skal følgende oplyses:

  • I hvilket forsikringsselskab forsikringen tegnes (navnet på forsikringsselskabet)
  • Forsikringsselskabets hjemland (det land hvor forsikringsselskabet har sit hovedsæde og har fået tilladelse til at udøve virksomhed som forsikringsselskab)
  • Om forsikringsselskabet er omfattet af en garantiordning, der dækker kundens krav i tilfælde af forsikringsselskabets konkurs og navnet på denne garantiordning (det er ikke et krav, at ordningen beskrives nærmere)

Oplysningsforpligtelse på hjemmesiden:

  • Om en skadesforsikringsaftale til forbrugere er omfattet af en garantiordning
  • Indholdet af garantiordningen
  • Forsikringsselskabets navn og adresse

Hvis virksomheden ikke har en hjemmeside skal oplysningerne gives i forbindelse med markedsføringen af skadesforsikringsaftalen. Oplysningerne skal stå på dansk.

Oplysningsforpligtelse ved indgåelse af forsikringsaftaler

Senest samtidig med at en konkret forsikringsaftale indgås, skal virksomheden give kunden følgende oplysninger om forsikringsaftalens primære indhold:

1)      relevante rettigheder i henhold til købeloven,

2)      mulige andre forsikringsdækninger,

3)      forsikringsaftalens dækningsomfang,

4)      forsikringsaftalens løbetid,

5)      betingelser for opsigelse af forsikringsaftalen og

6)      hvilke bestemmelser der gælder for behandling af klager fra kunden vedrørende aftalen, herunder om der findes en klageinstans.

Punkt 1-6 er velkendte, mens de to nedenstående er nye fra 1. juli 2017:

7)      navn og adresse på det forsikringsselskab, hvori forsikringen tegnes

8)      hvorvidt skadesforsikringsselskabet er omfattet af en garantiordning, der dækker kundens krav i tilfælde af selskabets konkurs og navnet på denne ordning

Brug for mere information?

Forsikringsselskabet i samarbejdet vil kunne give de relevante oplysninger.

Det vedtagne lovforslag kan ses her: http://www.ft.dk/ripdf/samling/20161/lovforslag/l172/20161_l172_som_vedtaget.pdf