Som medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening (ABAF) kan du gennem kompetencefonden søge om tilskud til et eller flere kurser, hvis en medarbejder har været på efter- eller videreuddannelse. Det er en betingelse for at kunne søge tilskud, at din virksomhed er omfattet af Metaloverenskomsten mellem ABAF og Dansk Metal.  Her er en praktisk guide.  Hvad giver kompetencefonden tilskud til?  Du kan ansøge om tilskud til betaling af kursusgebyr, kursusmaterialer og løntab. Løntab dækkes med op til 85 procent. Der gives tilskud, [...]


Det kræver login at tilgå indholdet

Hvis du eller din virksomhed ikke er medlem af AutoBranchen Danmark, ansøger I her:

Bliv medlem