I torsdags var en række forhandlere i Herning-området samlet til medlemsmøde hos Mediehuset Herning, som havde lagt lokaler til.

Adm. direktør Gitte Seeberg fortalte om AutoBranchen Danmarks medlemsydelser og forventningerne til den forestående Folketingsvalgkamp.

Hun fortalte, at forsikringskonsulent, Jørgen Petersen, starter som ny medarbejder i VidensCenteret den 1. april. Hans primære opgave vil være at hjælpe medlemmerne med autotaks og med at håndtere samarbejdet med forsikringsselskaberne. ”Vi har oprettet den nye ydelse, fordi vi igennem længere tid har hørt, at det vil gøre en stor forskel ude i forretningerne. Det har vi lyttet til, og nu håber vi, at I vil gøre brug af hjælpen på Langebrogade og ringe ind til os. Vi sidder klar til at hjælpe”, sagde Gitte Seeberg.

Hun fortalte også, at sekretariatet er i gang med at optimere forskellige processer og arbejdsgange for at forbedre den daglige medlemsservice. ”Vi vil blive endnu stærkere og hurtigere på vores rådgivning. Det gælder også på det juridiske område, som vi ved, betyder rigtig meget for medlemmerne”.

Valgkampen skal afholdes senest til juni. Gitte Seebergs råd var at forberede sig på, at den grønne omstilling af bilparken og afgifter kan blive temaer i valgkampen – fordi det optager befolkningen. Klimaet er blevet en vigtig politisk kampplads. Gitte Seeberg understregede dog, at AutoBranchen Danmark ikke forsømmer at gøre politikerne opmærksomme på, at det er stærkt uhensigtsmæssigt, når afgifter diskuteres i det offentlige rum.

Andre temaer der blev berørt var uddannelse og arbejdskraft, da Danmark i 2025 kommer vi til at mangle 60.000 faglærte. Derudover var den nye ændring af købeloven, ejerskab til bilernes data, WLTP mv. også emner, der blev taget op. Der var stor spørgelyst blandt de fremmødte til de mange temaer, der rører sig i branchen i øjeblikket.

Efter lidt kaffe og kage fortsatte direktør Marietta Bak Seemholt fra AutoBranchen ArbejdsgiverForening. Hun fortalte, om den skærpede godtgørelse for ophævelse af elevers uddannelsesaftaler. Der er mange elevsager, som hun og arbejdsgiverforeningen pt. hjælper med at håndtere. Hun var også inde på, at det er vigtigt, at skolerne arbejder med eleverne, og hjælper med at gøre dem jobparate til det, som kræves af dem på arbejdspladserne. Det nikkede en del af de fremmødte til, og der var efterfølgende gode drøftelser af udfordringerne rundt omkring i forretningerne.

Marietta Bak Seemholt var også inde på den øgede godtgørelse for seksuel chikane. Der er mere fokus på området efter #metoo bevægelsen. Som arbejdsgiver er man forpligtiget til at handle på det med det samme, hvis man får viden om, at det foregår.

Til sidst blev den nye ferielov gennemgået, som træder i kraft den 1. september 2020. Medarbejdere skal fremover kunne holde ferie samme år, som ferien optjenes. AutoBranchens ArbejdsgiverForening har holdt en række velbesøgte kurser i den nye ferielov.