Den 18. og 19. september var AutoBranchen Danmark repræsenteret i Bruxelles til den årlige generalforsamling i CECRA, der er interesseorganisation for de europæiske bilforhandlere og værksteder.

På generalforsamlingen blev præsidenten for CECRA Jean-Charles Herrenschmidt fra den franske organisation CNPA genvalgt. Han blev valgt sammen med en bestyrelse på 10 personer, der skal varetage ledelsen i det næste år i samarbejde med CECRAs sekretariat i Bruxelles.

Efterfølgende fortalte CECRAs generalsekretær Bernard Lycke om, hvordan valget til Europa-Parlamentet og udpegelsen af den nye Europa-Kommission vil påvirke organisationens arbejde med at sikre bilforhandlere og værksteder de bedst mulige vilkår.

Politisk fokus
CECRA vil i de kommende år primært have fokus på tre politiske emner, der skal behandles af EU: ejerskab til bilers data, gruppefritagelse og kilometerspoling.

I takt med at bilerne bliver mere digitale indsamler bilerne store mængder data, der kan omhandle alt fra brændstofforbrug og GPS-koordinater til hastighed og hvilken slags musik, der bliver afspillet. Disse data, der er milliarder værd, ejes i dag af bilproducenterne, fordi de har udviklet den software, der skaber dataen. Men adgang til software og data er essentielt for at kunne reparere og vedligeholde biler – især i fremtiden. Derfor arbejder CECRA for, at dataen skal ejes af forbrugerne, så de kan dele dem med det værksted, som de ønsker.

Den anden politiske prioritet for CECRA er at arbejde for at importører og forhandlere får andre vilkår. I dag er salget af biler fra importørerne til forhandlerne fritaget fra EU’s strenge konkurrenceregler. Det betyder, at importørerne kan stille urimelige krav til forhandlerne, som er ulovlige i mange andre brancher. Denne fritagelse skal genforhandles frem mod 2022, fordi en revideret ordning skal træde i kræft fra 2023. CECRA arbejder for, at den nye ordning ikke fritager importørerne fra EU’s strenge konkurrenceregler. Det vil give gøre det nemmere for bilforhandlerne at tjene penge på salg af biler.

Det sidste store politiske emne, som CECRA arbejder for er at stoppe kilometerspoling i hele EU. CECRA ønsker efter belgisk forbillede at forbyde kilometerspoling og oprette et offentligt tilgængeligt register, hvor alle europæiske bilers kilometertal registreres mindst en gang om året. I Belgien har det register stort set stoppet al kilometersnyd. Med denne ordning i hele EU vil det kun være muligt at lave omfattende kilometerspoling på biler, der importeres fra lande uden for EU.