Det anses for at være i strid med god skik, hvis en forretning lægger et gebyr oven i prisen, når en forbruger ønsker at betale med kontanter, fordi kontanter skal handels til deres pålydende værdi.

Det er essensen i en ny afgørelse fra Forbrugerombudsmanden, der har taget stilling til en sag, hvor en virksomhed ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om virksomheden måtte opkræve et gebyr for at modtage betaling med kontanter. Virksomheden ønskede at opkræve et gebyr for at nedsætte omkostninger og sikkerhedsrisici forbundet med at modtage betaling med kontanter.

Forbrugerombudsmanden lagde vægt på følgende i sin afgørelse:

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse vil opkrævning af et gebyr for betaling med kontanter betyde, at forbrugerne reelt skal betale mere for det, de køber, og det vil være i strid med god erhvervsskik, jf. markedsføringslovens § 4. Kontanter skal omsættes til deres pålydende værdi. Det fremgår blandt andet af en rapport fra Betalingsrådet fra 2016 om kontanters rolle i samfundet. Betalingsrådet er etableret af Nationalbanken.

Du kan læse mere om sagen og den fulde afgørelse her: https://www.forbrugerombudsmanden.dk/nyheder/forbrugerombudsmanden/pressemeddelelser/2018/20180507-forbudt-at-opkraeve-gebyr-for-betaling-med-kontanter/