Forbrugerombudsmanden har sammen med AutoBranchen Danmark og flere andre erhvervsorganisationer revideret og opdateret sine retningslinjer for prismarkedsføring.

Retningslinjerne for prismarkedsføring er målrettet alle erhvervsdrivende, der bruger oplysninger om priser og andre salgsfremmende tiltag i deres markedsføring. Retningslinjerne skal hjælpe de erhvervsdrivende til at vide, hvordan de må markedsføre sig med prissammenligninger.

De nye retningslinjer træder i kraft den 1. september 2017, og har fokus på at beskytte forbrugerne mod vildledende budskaber om besparelser.

Det nye i retningslinjerne er blandt andet:

  • Ifølge retningslinjerne er der ikke noget til hinder for en række tilbudsformer som før/nu, mængderabatter, kombinationstilbud og kortvarige 2-3 dages tilbud hver for sig.
  • Hvis tilbuddene kombineres med hinanden, og et produkt derfor er på tilbud så ofte, at det ud fra en konkret vurdering ikke kan siges at have en reel normalpris, er prissammenligningen vildledende. Dette gælder også, hvis en erhvervsdrivende skulle vælge kun at markedsføre kortvarige tilbud (f.eks. ”weekendtilbud”, Black Friday” og lign.) på det samme produkt så hyppigt, at en normalpris ikke eller kun sjældent vil kunne forekomme.

Desuden må ordene ”gratis”, ”vederlagsfrit”, ”uden betaling”, eller lignende kun bruges, hvis forbrugeren ikke skal betale andet end de uundgåelige udgifter, der er forbundet med at reagere på den pågældende handelspraksis, samt afhentning eller betaling for levering af produktet.

Omvendt må den erhvervsdrivende ikke bruge ordene, hvis der afkræves betaling for andet end de ovenfor nævnte udgifter.

Retningslinjerne kan findes her: http://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/46455/20170703-prisretningslinjer-fo.pdf

De seneste retningslinjer var fra 2013.