Folketinget har vedtaget en ny lov, der øger straffen markant for flere Covid-19-relaterede forbrydelser, herunder hvis man misbruger hjælpepakkerne til Erhvervslivet.

Den 2. april vedtog Folketinget endnu en hastelov. Denne har til formål at mindske flere typer af forbrydelser begået under Covid-19 krisen, heriblandt tyveri af værnemidler med mere, der kan udløse en fordobling af den normale straf.

Hvis man uretmæssigt har søgt eller opnået lån, kredit, støtte, tilskud eller lignende kompensation fra hjælpepakkerne til erhvervslivet, gives der nu mulighed for en firdobling af den normale straf.

AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg er glad for, at Folketinget trækker en streg i sandet over for dem, der måtte udnytte situationen til egen vinding.

”Vi står i en fuldstændig ekstraordinær situation. Det sidste vi har behov for er, at nogle udnytter situationen til at bedrage med de hjælpepakker, som er et sikkerhedsnet under autobranchen og store dele af dansk erhvervsliv”, siger Gitte Seeberg.