Regeringen og Dansk Folkeparti har lavet en finanslovsaftale for 2018. I aftalen er der blandt andet aftalt højere hastighedsgrænser på udvalgte landeveje fra 80 km/t til 90 km/t. og på udvalgte motorveje til 130 km/t. Der er afsat penge til bekæmpelse af vejstøj. Taksterne til Storebæltsbroen sættes ned med 25 procent, og der afsættes penge til en udvidelse af motorvejen på Vestfyn mellem Nr. Aaby og Odense V samt en VVM-undersøgelse af en udvidelse af E45 mellem Randers og Vejle.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har i en pressemeddelelse meddelt følgende punkter fra finansloven, der vedrører vej- og transportområdet:

  • 2,4 mia. kr. til udvidelse af Fynske Motorvej mellem Nr. Aaby og Odense Vest, hvoraf A/S Storebælt bidrager med størstedelen af finanserieringen
  • 78 mio. kr. til en VVM-undersøgelse af en udvidelse af E45 fra 4 til 6 spor fra Skanderborg Syd til Hornstrup ved Vejle, Aarhus Nord til Aarhus Syd og Aarhus Nord til Randers Nord
  • Storebæltstaksterne reduceres med 15 procent pr. 1. januar 2018 stigende til i alt 25 procent, når udvidelsen af E20 er færdiggjort i 2022
  • 94 mio. kr. til forhøjelse af hastighedsgrænserne på udvalgte landevejs- og motorvejsstrækninger fra 80 til 90 km/t (på landevej) og fra 110 til 130 km/t (på motorvej). Der opsættes autoværn, fjernes faste genstande og etableres rumleriller ind mod midterrabatten på de udvalgte motorveje og landeveje, så det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at hæve hastighedsgrænserne
  • 50 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til en pulje til mindre transportinitiativer
  • 50 mio. kr. til en pulje til støjbekæmpende foranstaltninger på statsvejene, heraf 25 mio. kr. langs motorvej E20 syd om Odense
  • 14 mio. kr. i 2018 og 6 mio. kr. i 2019-2021 til opsætning af skilte om tidsbegrænset parkering for lastbiler og til Vejdirektoratets administration og kontrol med overholdelse af reglerne

Læs mere om finanslovsaftalen på transportområdet her.