I skal sikre, at samtlige ansatte, som arbejder med kemiske produkter, har fået en effektiv oplæring og instruktion i, hvordan de skal anvende og beskytte sig mod stoffer og materialer, så arbejdet foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Instruktion skal gentages jævnligt og når der sker ændringer:

  • Ansættelse (som oplæring)
  • Forflyttelse eller ændring af arbejdsopgaver

Instruktionen er mundtlig og understøttes af skriftlig materiale (minimum medarbejdernavn og dato).

I nogle tilfælde skal instruktionen understøttes af skriftligt materiale. Den kemiske instruktion skal være skriftlig, når der arbejdes med eller sker udsættelse for:

  • Særligt farlige stoffer og materialer, som kan medføre forgiftning, kræft og andre alvorlige helbredsskader, samt særligt komplicerede arbejdsprocesser.
  • Akut toksiske i farekategori 1, 2 eller 3 med H-sætning: ‘Livsfarlig ved indtagelse, hudkontakt og eller indånding’ eller ‘Giftig ved indtagelse, hudkontakt og/eller indånding’