Hvis et køretøj er eksporteret til et andet EU/EØS-land, skal Motorstyrelsen have dokumentation i form af enten købsaftale, slutseddel eller faktura. Salgsdokumentationen skal indeholde:

  • Dato for handel og/eller levering af køretøjet.
  • cvr-nummer.
  • Registrerings- eller stelnummer
  • Navn og adresse på køber og sælger
  • Momsnummer, hvis køber er registreret i et andet EU-land
  • Fakturanummer, hvis salgsdokumentet er en faktura.

Dokumentation for, at køretøjet rent faktisk er udført af landet, kan være transportbilag ved udførsel med fremmed vognmand, eller ved afhentningssalg med en kvittering fra køber med oplysning om, at køretøjet er udført. Her anfører man også transportform. På baggrund af den indsendte dokumentation vurderer Motorstyrelsen, om der kan gives en eksportgodtgørelse.