Vi arbejder altid for vores medlemmers interesser, og det betyder , at vi nøje vælger, hvilke sager vi påtager os. En typisk principsag er kendetegnet ved:

• En sag, hvor en konkret problemstilling kan få betydning for mange medlemmer.

• En sag, der primært relaterer sig til forbrugerlovgivningen, skattelovgivningen eller andre af vores kerneydelser.

• En sag, hvor der er rimelige udsigter til et positivt udfald for medlemmet.