Uddannelsesforløbet baserer sig på et tæt samarbejde mellem deltageren, din virksomhed og skolen. På sko­len inddrager deltagerne sin forretnings daglige udfor­dringer i løsningen af projekter og opgaver. Deltageren bliver undervist af brancheerfarne undervisere og får desuden besøg af gæsteundervisere og oplægsholde­re fra branchen, der tilfører uddannelsesforløbet spe­cialiseret viden om aktuelle emner og problemstillinger.