Uddannelsesforløbet består af en række moduler af fire-fem dages varighed og strækker sig over 12-13 måneder. Traineen afslutter forløbet med en selvvalgt salgspsykologisk-opgave, som skal forsvares ved en mundtlig eksamen. Bestået eksamen udløser 10 ECTS-point, og deltageren er således klar til videreud­dannelse på akademi-niveau.

Deltageren lærer bl.a. om:

  • Personligt salg og teknikker
  • Personprofiler og DISC
  • Telefonsalg og CRM
  • Leasing og finansiering
  • Lovgivning og økonomi
  • Markedsføring og handleplan
  • Spacemanagement og nøgletal
  • Salgspsykologi

Uddannelsesforløbet er tænkt som et sammenhængen­de forløb inkl. alle aktiviteter og den særligt tilrettelagte undervisning. Forløbet består af en række individuelle AMU-fag samt en separat AU-eksamen, som man kan tilmelde sig som privatist. Forløbet og sammenstyknin­gen af fag er ikke en obligatorisk eller lovbestemt pak­keløsning.