• Forordning (EU) nr. 2018/858 af 30. maj 2018 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 71572007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF
  • Forordning (EU) nr. 167/2003 af 5. februar 2013 om godkendelse af markedsovervågning af landbrugs- og skovtraktorer
  • Forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. februar 2013 om godkendelse og markedsføring af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler

 

Ajourført november 2019