Energistyrelsen forventer, at der vil køre 3,2 mio. biler på de danske veje i 2030. Det er en stigning fra 2,8 mio. biler i dag. Uanset om fremtidens biler er drevet af benzin, diesel, el, brint eller noget femte, kræver det plads.

Vejnettet har i flere år været under så massivt et pres, at det er gået ud over produktiviteten i samfundet, hvilket løbende er dokumenteret af blandt andre Trængselskommissionen og Rigsrevisionen. Det koster adskillige milliarder af kroner, når danskerne holder i kø. På trods af, at 90 procent af persontransporten foregår på vejnettet, har den i årevis været underprioriteret i forhold til den offentlige infrastruktur som tog, metro og letbaner. Det er nødvendigt at sikre et vejnet, der kan rumme de mange nye biler, så private og erhvervsliv ikke mister hele og halve timer pga. dårlig infrastruktur.

AutoBranchen Danmark støtter den brede politiske aftale om infrastruktur, der blev indgået i 2021. Det er afgørende, at den følges op af finansiering til de enkelte vejprojekter og at disse færdiggøres til planlagt tid.