En bil kan undersøges for hæftelser på www.tinglysning.dk under ”Bilbogen”. Bilbogen er kendetegnet ved, at en hæftelse skal fremgå af denne for at kravet holder over for tredjemand.

Det betyder, at en tredjemand som hovedregel ikke kan kræve en bil udleveret fra en godtroende køber, hvis kravet ikke er anmeldt til Bilbogen – men det betyder også, at en godtroende køber (forhandleren) kan blive nødsaget til at udlevere bilen til en panthaver, hvis kravet står i Bilbogen og forhandleren blot har undladt at undersøge den.

Hvis man som forhandler har købt en bil, solgt den videre og efterfølgende fundet ud af, at der er hæftelser i bilen, er den umiddelbare løsning at tage bilen tilbage. Herefter skal forhandleren forsøge at komme i kontakt med sælgeren

Hvis det ikke er muligt, kan forhandleren kontakte udlægshaver. Der vil i mange tilfælde kunne laves en aftale med udlægshaver om en forligsmæssig løsning, hvor der betales et mindre beløb, mod at udlægget bliver aflyst.