Tekniske cookies sørger for, at hjemmesider fungerer, eksempelvis at brugerne forbliver logget ind, eller som husker, hvad en bruger har lagt i sin indkøbskurv på en webshop. Tekniske cookies samler ikke informationer om, hvad brugerne søger efter på nettet, og du skal heller ikke informere brugerne om tekniske cookies eller indhente deres samtykke.