Det kan være en fordel at se på, om behandling af personoplysninger kan ske på et andet grundlag end samtykke – både pga. udfordringen med indhentelse af samtykker, vedligeholdelse af samtykkerne, og idet et samtykke som nævnt ovenfor kan tilbagekaldes.

Andre relevante behandlingsgrundlag i autobranchen kan være:

  • Behandling af personoplysninger er nødvendig for at kunne indgå eller opfylde en kontrakt eller aftale – f.eks. en slutseddel eller serviceaftale:
    • Der skal indhentes og gemmes oplysninger om kunder i forbindelse med lejekontrakter, køresedler, slutsedler og serviceaftaler. Virksomheden skal også have mulighed for at kontakte kunderne for at give besked om, at deres bil på værksted er klar til afhentning. Der kræves naturligvis ikke samtykke for at indsamle og opbevare disse oplysninger, idet behandlingen er nødvendig for at opfylde eller indgå en aftale.
  • Behandling er nødvendigt for at overholde lovmæssige krav:
    • For at leve op til købelovens regler om reklamationsret kræves, at en forhandler eller et værksted har oplysninger om en kunde som f.eks. navn telefonnummer og e-mail. Derfor kræves behandling af oplysningerne til disse formål intet samtykke.
  • Interesseafvejning:
    • Virksomheden mener, at det er nødvendigt at behandle oplysningerne, og at det ikke overstiger kundens interesser. Der er altså tale om en opsamlingsbestemmelse, hvor der må foretages en konkret vurdering af hensynet til kundens interesser. Der kan eventuelt være tale om et kundekartotek, som virksomheden opretter, idet virksomheden ønsker at se, hvad efterspørgslen fra kunderne er.