Hvis der indgås forlig med klageren, inden en sagkyndigerklæring er indhentet af sekretariatet, skal der ikke betales noget beløb for behandlingen af sagen.

Hvis sagen forliges, efter sagkyndigerklæringen er indhentet af sekretariatet, eller hvis sagen går til nævnsbehandling og klageren får medhold i sin klage, skal der derimod betales et beløb for behandlingen af sagen samt beløbet som fastslås i afgørelsen.

Som medlem hos AutoBranchen Danmark er sagsomkostningerne mindre:

  • 4.000 kr. ekskl. moms, hvis sagen forliges efter indhentelse af sagkyndigerklæring.
  • 10.000 kr. ekskl. moms, hvis klageren får medhold i sin klage. Hertil kommer de faktiske omkostninger til indhentelse af nødvendige sagkyndigerklæringer (dog maksimum 6.000 kr. ekskl. moms).

En virksomhed, der ikke er medlem af en af ankenævnets brancheorganisationer (AutoBranchen Danmark, Dansk Bilbrancheråd og Bilbranchen DI) skal betale mere i sagsomkostninger:

  • 6.000 kr. ekskl. moms, hvis sagen forliges efter indhentelse af sagkyndigerklæring.
  • 19.000 kr. ekskl. moms, hvis klageren får medhold i sin klage. Hertil kommer de faktiske omkostninger til indhentelse af nødvendige sagkyndigerklæringer (dog minimum 1.500 kr. ekskl. moms og maksimum 8.000 kr. ekskl. moms).