• Dens indehaver(e) eller ansvarlige leder(e) har gjort sig skyldig i væsentlig og strafbar forsætlig overtrædelse af landets love eller af skrevne eller uskrevne bestemmelser om god forretningsskik. Eller når virksomheden åbenlyst opfører sig i strid med foreningens interesser, beslutninger og vedtægter.
  • Den ikke efterlever en ankenævnsafgørelse – også efter eventuel domstolsprøvelse.