De nærmere regler for eftermontering af partikelfiltre for lastbiler og busser er fastsat i

Inden erklæringen fra filterleverandøren forevises i synshallen skal erklæringen indsendes til Miljøstyrelsen på miljozoner@mst.dk. Miljøstyrelsen tildeler herefter et identifikationsnummer, som ejeren eller brugeren skal påføre erklæringen.