En forbruger klager til nævnet over jer, som forhandler eller værksted, og I skal besvare klagen på www.bilklage.dk, hvor al sagsbehandling foregår.

Når I har svaret, har klageren to valgmuligheder:

  • At kontakte jer for at forlige sagen, hvorefter sagens afsluttes. Hvis dette ikke sker, vil sagen gå videre til sekretariatet i Ankenævn for Biler, som vil beslutte, om Ankenævnet kan afgøre sagen.
  • At få sekretariatet til at vurdere sagen, herunder: muligheder for forlig, om sagen mangler oplysninger, eller om der skal indhentes en erklæring fra en sagkyndig, hvis konflikten fx vedrører et teknisk element.