Eksportgodtgørelsen udbetales til den, der har ejendomsretten til køretøjet på udførselstidspunktet. Hvis den, der anmoder om eksportgodtgørelse, er identisk med den, der står som indehaver af registreringsattesten, udbetales eksportgodtgørelsen til den pågældende.

Hvis der ikke er personsammenfald, eksempelvis fordi køretøjet er solgt til en forhandler/eksportør med henblik på eksport, skal der fremlægges anden dokumentation for, at den pågældende forhandler har ejendomsretten til køretøjet.

Dokumentation for ejerskab kan eksempelvis være en kopi af et fyldestgørende salgsdokument som en købsaftale, slutseddel eller faktura fra eksportørens køb af køretøjet.