Registreringsafgiften beregnes ud fra værdien af motorkøretøjer. I dagligdagen giver usikkerhed om beregningen stor frustration i branchen, da der ikke er en entydig tolkning af regelsættet. På grund af den manglende gennemsigtighed og dermed manglende retsikkerhed for forhandlerne, arbejder AutoBranchen Danmark politisk for en omlægning, så registreringsafgiften bliver til en teknisk afgift.