Motorstyrelsen har opdateret sine retningslinjer for de virksomheder, som skal søge godtgørelse ved eksportbiler. Den såkaldte selvanmelderordning er lukket 1. juli 2020. Fremover foregår processen sådan her:

  • Virksomheden skal indsende alle ansøgninger om godtgørelse i forbindelse med eksport enkeltvis via Motorregistret og betale et gebyr for sagsbehandling.
  • Virksomheden skal indsende dokumentation for ejerskab og udførsel på alle ansøgninger om eksportgodtgørelse.
  • Alle køretøjer, som virksomheden fremover anmelder til eksport, skal være udført af landet senest tre måneder efter virksomheden har bedt om eksportgodtgørelse.

Kilde: Motorstyrelsen og læs mere her