Roadpricing kan erstatte dele af registreringsafgiften således, at købsprisen for grønne biler kan sænkes. Roadpricing må imidlertid aldrig blive en ekstra skat på at køre bil, da bilisterne i forvejen er meget hårdt beskattet.

En kørselsafgift kan, under de rette forudsætninger, understøtte, at de nuværende kørselsmønstre bliver bedre og mere effektive ved at trængsel og spildtid reduceres på vejene, især i myldretiden.