Reparationsgrænsen skal afskaffes af hensyn til den cirkulære økonomi, hvor miljøbeskyttelse og genbrug sikrer et bedre klima, miljø og en bedre samfundsøkonomi. Der er i dag et godt samarbejde på tværs af autobranchen hvor reservedele gøres lettilgængelige med henblik på genanvendelse. Det skal udnyttes bedre.

Danmark bruger store ressourcer på at genbruge plast, pap og computerudstyr og meget andet. Derfor skal vi også udnytte bilerne og deres reservedele bedst muligt.