AutoBranchen Danmark har på vegne af et medlem mulighed for at føre en principsag. Det kan tage et par år og have en ikke-uvæsentlig økonomisk værdi. I principsagerne er det ikke alene det enkelte medlem, sagen kan have konsekvenser for, men også for mange andre kolleger i branchen.

I sådanne sager kan medlemmet indsende en anmodning om at få AutoBranchen Danmark til at føre sagen som en principsag. En indsendt anmodning er dog ikke en garanti for, at vi påtager os opgaven. Det vil løbende blive vurderet, om en sag er af så principiel karakter, at den skal føres på vegne af hele branchen.