• Det skal være nemt at være bilist i Danmark. Bilisterne skal have ordentlige forhold til at komme rundt i landet.
• Landets vejnet skal udbygges i takt med udviklingen, så den trængsel, der skaber store gener for rigtig mange borgere især i morgen- og eftermiddagstrafikken nedbringes. Investeringer i vejnettet skal følge den voksende trafikmængde, så Danmark hænger bedre sammen.
• Den brede politiske aftale om infrastruktur fra 2021 skal gennemføres planmæssigt.