• Der skal indføres en ny grøn teknisk bilafgift baseret på CO2-udledning.
• Roadpricing må ikke blive en ekstrabeskatning af bilisterne.
• Kompleksiteten skal tages ud af afgifterne, så de bliver nemmere at administrere for forhandlerne og SKAT samt mere gennemskuelige for forbrugerne.
• Der skal være ro om bilafgifterne, så længe Transportkommissionen arbejder. Der må ikke sås usikkerhed om bilafgifterne i offentligheden, da det kan sætte bilsalget i stå fra den ene dag til den anden, som vi så de under afgiftslempelserne under den borgerlige regering.