LE24 – Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love – Afskaffelse af selvanmelderordningen

Fremsat 2. oktober 2019 og pt. til behandling i Skatteudvalget. Sat på dagsordenen til 3. behandling og vedtagelse d. 14. november 2019.

 • Obligatorisk toldsyn ved anmodning om eksportgodtgørelse
 • Bortfald af forhøjelse af eksportgodtgørelsen med 400 kr. ved toldsyn
 • Forlængelse af fristen for udbetaling af eksportgodtgørelse fra 3-9 uger
 • Forlængelse af muligheden for suspension af betalingsfristen fra 3-9 måneder
 • Bortfald af nedsættelse af registreringsafgiften med 60 kr. ved import af brugte køretøjer

Kontrol og sanktioner

 • Skærpet bødepraksis
 • Udvidelse af kontrolbestemmelserne i registreringsafgiftsloven
 • Udvidelse af kredsen af virksomheder, som skal udfærdige en kontrakt ved salg og køb af køretøjer
 • Tvangsbøder ved manglende udlevering af materiale
 • Adgang til Eucaris

Leasing

REGAL § 3 b: Åbnes for mulighed for straksibrugtagning ved betaling af forholdsmæssig registreringsafgift. Ændring af leasingaftaler uden fornyet tilladelse (SKM2018.77.HR)

Bortfald af krav om anvendelse af standardformularer.

Adgang til Eucaris (EU-register). Skal anvendes til:

 • Understøttelse af momslovgivning
 • Indhentelse af dokumentation på tværs af EU-land
 • Forfølgelse af bødekrav